SD Södertäljes video vann festivalpris! | Sverigedemokraterna i Södertälje

SD Södertäljes video vann festivalpris!

Foto: Tommy Hansson

 

 

Torsdagen den 24 maj anordnades vad som av arrangörerna CAMP65+ kallats ”världens första vintagekollo” på Gågatan i Södertälje centrum.

Bland de skilda aktiviteterna märktes prisutdelning för en minivideofilmfestival på temat hur man kan göra tillvaron för våra äldre bättre i centrum som kommunens politiska partier inbjudits till. Fem partier inklusive Sverigedemokraterna hörsammade inbjudan att deltaga.

Tanken var att de fem korta videofilmerna skulle visas på en stor filmduk som satts upp i anslutning till Politikertorget.  Detta gick tyvärr i stöpet av tekniska orsaker, men SD:s representant (undertecknad) fick mottaga ett diplom från arrangörshåll som visade att vår video vunnit i kategorin ”Känsla för detaljer i den fysiska miljön”.

Enligt uppgift hade videon fått stark respons på vårt budskap att det är alldeles för få sittplatser för de äldre i centrum.

Framför kameran Tommy Hansson och bakom densamma vår egen demonregissör Alex Nilsson. Också Andreas Birgersson medverkade i filmproduktionen.

Tommy Hansson