SD Stockholms län har haft årsmöte | Sverigedemokraterna i Södertälje

SD Stockholms län har haft årsmöte

Lördagen den 8 mars höll distriktet Sverigedemokraterna Stockholms län sitt årsmöte i Tumba. Att valtemperaturen detta så kallade supervalår stiger demonstreras av att nytt deltagarrekord för länets årsmöte kunde noteras med 104 närvarande.
Årsmötet flöt på bra under mötesordföranden Joakim Larssons vana ledning. Valet av ny styrelse beredde inga svårigheter, då valberedningens förslag gick igenom ograverat. Således fick 2014 års styrelse följande sammansättning:
Ordförande: Robert Stenkvist (omval). Vice ordförande: Per Carlberg (omval). Andre vice ordförande: Arnold Boström (omval). Ledamöter: Fredrik Lindahl (omval), Monica Tedestam Berglöw (omval), Martin Nigals (omval), Henrik Mellström (omval) och Ingrid Hult (nyval). Förste suppleant: Stefan Buncic (nyval). Andre suppleant: Mikael Strandman (nyval). Revisorer: Oksana Edström (omval), Jan Björkebaum (nyval). Revisorssuppleanter: 1. Eva Manners (nyval). 2. Dan Kareliusson (nyval).
Vi i SD Södertälje/Nykvarn gratulerar Rober Stenkvist till förnyat förtroende på ordförandeposten och vår egen Ingrid Hult, som var suppleant i förra styrelsen och nu kliver upp till en ordinarie post – hjärtligt grattis, Ingrid!
Det var när årsmötesdelen av mötet avslutats och valkonferensen inleddes som det blev en smula ”liv i luckan” på ett par punkter. Det rådde således stor enighet om att Stockholms län på riksvalberedningens samlade riksdagslista blivit underrepresenterade med kandidater på valbar plats, detta trots att Stockholms län med sina cirka 1200 medlemmar är landets största SD-distrikt efter Syd.
När distriktets valberedning presenterade de sex valkretsarnas kandidatlistor för landstingsvalet presenterades en alternativ kandidatlista för nordvästra valkretsen, vilken i den omröstning som följde vann med minsta möjliga marginal – tolv röster mot elva.
Övriga landstingslistor fastställdes helt i enlighet med valberedningens förslag. Den sydvästra toppas av vår egen Ingrid Hult med Östen Granberg, Botkyrka på andra plats och Tommy Hansson, SD Södertälje på tredje plats. Tommy Blomqvist hamnade på fjärde och Kristian Kawecki på sjätte plats.

Tommy Hansson

BiSU2x3CMAAwtOO

Den nya distriktstyrelsen för SD Stockholms län