Smidigt årsmöte med SD Södertälje/Nykvarn | Sverigedemokraterna i Södertälje

Smidigt årsmöte med SD Södertälje/Nykvarn

SD Södertälje/Nykvarn höll den 2 februari årsmöte i föreningslokalen. Det blev en smidig tillställning som var över på knappt en timme. Den inleddes med att en tyst minut hölls för att hedra den nyligen bortgångne styrelsesuppleanten och fullmäktigeledamoten Stig Johansson.

Till mötesordförande valdes riksdagsman Fredrik Lindahl, Vallentuna som också är distriktsordförande för SD Stockholms län. Som mötessekreterare fungerade Henrik Mellström, Tyresö.

Den viktigaste uppgiften för varje årsmöte är att välja en ny styrelse. 2020 kommer följande, av valberedningen föreslagna, personer att ingå i SD Södertälje/Nykvarns styrelse:
Ordförande: Joachim Hagström (omval). Vice ordförande: Mauri Voittonen (nyval). Andre vice ordförande: Andreas Birgersson (nyval).
Ledamöter: Hans Joglund (nyval), Kent Jansson (omval), Tommy Hansson (omval), Kjell Bohman (nyval).
Suppleanter: Ulf Vågestam (nyval), Magnus Jonsson (nyval), Emmelie Hagström (nyval), Marcus Widing (nyval).

Mycket viktigt är också att ha en fungerande valberedning. 2020 års upplaga ser ut på följande sätt:
Beata Milewczyk (nyval, sammankallande), Richard Graff (nyval), Monica Thorsell (nyval), Alex Nilsson (nyval), Leif Gröndahl (nyval).

Under årsmötet föredrog Joachim Hagström 2019 års verksamhetsberättelse genom att kommentera bilder från de olika aktiviteterna. Gruppledarna Beata Milewczyk (Södertälje) respektive Mats Claesson (Nykvarn) berättade om de parlamentariska verksamheterna, medan Tommy Hansson redogjorde för den mediala situationen under det gångna året.

Mötet avrundades med att Fredrik Lindahl och Henrik Mellström begåvades med varsin present som tack för sina berömvärda insatser.

Text: Tommy Hansson

Några av mötesdeltagarna. Foto: Tommy Hansson

Beata Milewczyk redogjorde för det parlamentariska arbetet i Södertälje. Foto: Tommy Hansson

Tommy Hansson informerade om hur SD Södertälje/Nykvarns verksamhet speglats i media. Foto: Hans Joglund

Joachim Hagström föredrog verksamhetsberättelsen för 2019. Foto: Tommy Hansson

Fredrik Lindahl (till vänster) och Henrik Mellström ledde årsmötesförhandlingarna med den äran. Foto: Tommy Hansson

Den nya valberedningen. Stående från vänster: Alex Nilsson, Rickard Graff, Leif Gröndahl. Sittande: Beata Milewczyk, Monica Thorsell. Foto: Tommy Hansson

Den nyvalda styrelsen. Stående från vänster: Tommy Hansson, Kent Jansson, Ulf Vågestam, Kjell Bohman, Hans Joglund, Magnus Jonsson. Sittande från vänster: Emmelie Hagström, Joachim Hagström, Mauri Voittonen. På bilden saknas Andreas Birgersson och Marcus Widing. Foto: Rickard Graff