Starka SD-insatser i Södertäljes och Nykvarns kommunval! | Sverigedemokraterna i Södertälje

Starka SD-insatser i Södertäljes och Nykvarns kommunval!

Med 13,31 procent av väljarnas röster och nio ordinarie mandat samt fem ersättarplatser blev SD Södertälje med bred marginal det tredje största partiet i Södertälje kommunfullmäktige. I Nykvarn fick SD 9,42 procent av rösterna och tre mandat. SD Södertäljes valresultat är det bästa av samtliga SD-föreningar i Stockholms län.

Tyvärr lyckades SD inte nå vågmästarställning mellan de rödgröna och allianspartierna i Södertälje, men tredje största parti och nära nog en fördubbling av valresultatet jämfört med valet 2010 – då SD fick 7,3 procent och fem mandat – är naturligtvis ett mycket gott resultat. Bäst i valet lyckades Socialdemokraterna med 34,58 procent. Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet noteras då det rödgröna blocket för närmare 50 procent av kommunens röster. Detta skall jämföras med den borgerliga alliansens cirka 34 procent med M som största parti med 17,85 procent av rösterna. Det skulle överraska mig mycket om SD inte har gått om M i valet 2018!  Om vi tittar litet på antalet personkryss ligger här gruppledaren Tommy Hansson i topp med 617 kryss närmast följd av Ingrid Hult med 151 och Joachim Hagström med 110 personkryss. Härnäst följer Nina Johansson med 107, Tommy Blomqvist med 96 och Beata Kuniewicz med 60 kryss. Den som vill kan gå in på valmyndigheten.se för en fullständig förteckning över antalet personkryss. Det skall sägas att personkryssningen inte kommer att innebära några förändringar vad avser listplacering för kandidaterna.

SD-framgången är dock knappast speciellt överraskande, inte minst med tanke på att Södertälje är den kommun i hela riket som tar emot flest nyanlända från Syrien procentuellt räknat. I absoluta tal tar Södertälje emot flest syrier i Stockholms län – 36 procent av alla som kommer från Syrien i länet söker sig till Södertälje. Vi har i en motion till fullmäktige krävt att kommunen upprättar ett mångkulturellt bokslut där det klart framgår, vad massinvandringen och det mångkulturalistiska synsättet kostar i reda pengar. Mot detta har kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) framfört, att ”man kan inte beräkna kostnaderna för människor”. Precis som om SD ansåg att människovärdet kan beräknas ekonomiskt. Det är naturligtvis inte alls detta det är fråga om. Som allting annat kostar emellertid invandringen pengar i form av exempelvis försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser, utbildnings- och vårdkostnader, misslyckad integration, brottslighet med mera. Det är avseende detta SD önskar klara besked!

En starkt bidragande orsak till SD Södertäljes valframgång har också vår aktiva valkampanj utgjort. Många duktiga partimedlemmar har hjälpt till att bemanna valstugan mitt emot Kringlan och möta de många intresserade i alla åldrar som sökt sig till oss och velat ha foldrar, flygblad, valsedlar och märken. De positiva reaktionerna har många gånger övervägt jämfört med en och annan negativ reaktion.    Snart kommer det att bli klart med kommunala förtroendeposter och nämndfördelning. Vi återkommer till detta. Men det känns tryggt att vi på valsedeln har 16 namn vilka alla är beredda att göra en aktiv insats för Sverigedemokraterna och därmed ett bättre Södertälje!

Ett mycket bra resultat för SD blev det även i Nykvarn, där vi fick 9,42 procent av rösterna. Det innebär att vi i fullmäktige kommer att representeras av ungdomarna John Hult (29 personkryss) och Patrick Claesson (26 personkryss), vilka bidragit med en mycket aktiv insats i valrörelsen. Dominerande parti i Nykvarn blev även denna gång Nykvarnspartiet med 28,61 procent följt av S med 22,13 och M med 20,33 procent. Noterbart är att Vänsterpartiet med endast 1,74 procent av rösterna nu åker ur fullmäktige.    Slutligen bifogas en länk till två radioinslag i P4 som gjordes i Nykvarnoch som sändes den 25 september med SD-medverkan ci form av John Hult, Patrick Claesson och Tommy Hansson:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5972844

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5974813

3416324_2048_1152

Från vänster Patrick Claesson, John Hult och Tommy Hansson avbildade i samband med ett radioreportage från Nykvarn. Foto: Peter Johansson/Sveriges radio