Styrelsen 2019 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Styrelsen 2019

Ordförande: Joachim Hagström 
Vice Ordförande: Beata Milewczyk
Andre Vice Ordförande: Mauri Voittonen

Ledamöter:
Andreas Birgersson
Tommy Hansson
Kent Jansson
Alex Nilsson

Suppleanter:
Stig Johansson
Kjell Bohman
Hans Joglund
Patrick Claesson
Aspnah Mansy

Från vänster stå:
Aspnah Mansy, Stig Johansson, Kjell Bohman, Kent Jansson, Tommy Hansson, Patrick Claesson, Hans Joglund, Alex Nilsson, Andreas Birgersson.
Från vänster sittande:
Beata Milewczyk, Joachim Hagström, Mauri Voittonen