Styrelsen 2020 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Styrelsen 2020

Ordförande: Joachim Hagström 
Vice Ordförande: Mauri Voittonen
Andre Vice Ordförande: Andreas Birgersson

Ledamöter:
Hans Joglund
Kent Jansson
Tommy Hansson
Kjell Bohman

Suppleanter:
Ulf Vågestam
Magnus Jonsson
Emmelie Hagström
Marcus Widing

Stående från vänster: Tommy Hansson, Kent Jansson, Ulf Vågestam, Kjell Bohman, Hans Joglund, Magnus Jonsson. Sittande från vänster: Emmelie Hagström, Joachim Hagström, Mauri Voittonen. På bilden saknas Andreas Birgersson och Marcus Widing. Foto: Rickard Graff