Styrelsen 2021 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Styrelsen 2021

Ordförande Joachim Hagström 0706 – 700 560
Vice ordförande Mauri Voittonen
Andra vice ordförande Andreas Birgersson
Ledamöter
Suppleanter