Upptaktsmöte i Södertälje stadshus inför kommande val 2018 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Upptaktsmöte i Södertälje stadshus inför kommande val 2018

Den 24 april höll SD Södertälje/Nykvarn ett upptaktsmöte inför kommande valrörelser i fullmäktigesalen Demokratin i Södertälje stadshus.
Deltagarna fick lyssna till distriktets valsamordnare Dennis Ekström, SD Norrtälje, vilken i ord och via powerpoint redogjorde för vad som är viktigt att veta inför valen till riksdag, landsting och kommuner i september 2018. Redan i september i år är det dock dags för kyrkovalet, där vårt parti gör en storsatsning.
Många bland mötesdeltagarna har redan kommunalpolitisk erfarenhet från kommunfullmäktige och/eller nämnder och bolagsstyrelser, men en hel del kandiderar i kommande val för första gången till politiska eller kyrkopolitiska förtroendeuppdrag. De fick en välbehövlig och instruktiv duvning av Dennis Ekström i vad det innebär att vara politiker.
– Ingen kan göra allt men alla kan göra något, sammanfattade Dennis sitt budskap till deltagarna. Så är det givetvis, och en sak är klar inför de val vi alla med spänd förväntan ser fram emot: alla benägna krafter behövs för att SD skall få konkurrenskraftiga kandidatlistor i Södertälje respektive Nykvarn!
Därtill kommer det att krävas ett försvarligt antal personer som är villiga att ta plats i olika nämnder, råd och bolagsstyrelser. Allt för att omsätta Sverigedemokraternas politiska idéer i praktisk politisk handling.
Genom att delta i detta arbete, framhöll Dennis Ekström, blir det möjligt att påverka kommunens framtid, utvecklas genom praktiskt arbete inom politiken, få insyn i den parlamentariska processen samt få laglig rätt till ledighet och ersättning för kommunala uppdrag.
Viktigt att tänka på är att man som politiker är en offentlig person och att man representerar partiet.
Dennis Ekströms presentation avslutades med en kort film om tillståndet i nationen vilken säkerligen motiverade mötesdeltagarna att gripa sig an de politiska uppgifterna med friska krafter!

 

Tommy Hansson

 

Dennis Ekström informerade om arbetet som SD-politiker.