Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – ett vägledande ord för oss i arbetet att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl framtagna, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfjäsk. Våra förslag är och ska vara genuina, därför kan vi stå för dem oavsett hur politiska vindar blåser åt för håll eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället, de allra flesta problem som behöver lösas kan angripas nationellt, regionalt och lokalt. Sverigedemokraterna arbetar därför målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

Inga motioner är uppladdade.

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!