Valberedningen 2019 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Valberedningen 2019

Valberedningen SD Södertälje/Nykvarn

Ordförande: Emmelie Hagström

Ledamöter:

Magnus Jonsson

Dick Andén

Rickard Graff

Från vänster:
Dick Andén, Rickard Graff, Mariusz Kawecki (ej längre ledamot), Magnus Jonsson, Emmelie Hagström