Valberedningen 2020 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Valberedningen 2020

Valberedningen SD Södertälje/Nykvarn

Ordförande: Beata Milewczyk

Ledamöter:
Rickard Graff
Monica Thorsell
Alex Nilsson
Leif Gröndahl

Stående från vänster: Alex Nilsson, Rickard Graff, Leif Gröndahl. Sittande: Beata Milewczyk, Monica Thorsell. Foto: Tommy Hansson