Valberedningen 2021 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Valberedningen 2021

Ordförande: Beata Milewczyk 0707 – 821 850

Ledamöter:
Rickard Graff
Monica Thorsell
Leif Gröndahl