Valberedningen 2018 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Valberedningen 2018

förnamn.efternamn    @sd.se   –   för att komma i kontakt med respektive representant

Bild, sittandes: Emmelie Hagström (Sammankallande) Bild, från vänster, ståendes: Mariusz Kawecki, Magnus Jonsson, Kjell Bohman

Valberedningen SD Södertälje/Nykvarn

Emmelie Hagström (Sammankallande)

Marius Kawecki

Kjell Bohman

Magnus Jonsson

Dennis Ekström

 

 

Valberedningens uppgifter är bland annat att,

  • Bereda inom lokala partigruppen förekommande val.
  • Presentera förslag utav lämplig kandidat inför olika förtroendeuppdrag.
  • Skriftligen motivera förslag.
  • Presentera övriga enligt stadgarna godkända nomineringar i separat handling.
  • I de fall nomineringar saknas till ett förtroendeuppdrag aktivt söka lämplig kandidat.

Valberedningen bör även ha dialog med tilltänkta nomineringar kring sammansättning av förtroendeuppdrag.