Valberedningen SD Södertälje/Nykvarn 2017 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Valberedningen SD Södertälje/Nykvarn 2017

förnamn.efternamn    @sd.se   –   för att komma i kontakt med respektive representant

Valberedningen SD Södertälje/Nykvarn

Emmelie Hagström (Sammankallande)

Marius Kawecki

Kjell Bohman

Magnus Jonsson

Mikael Strandman

 

Valberedningens uppgifter är bland annat att,

  • Bereda inom lokala partigruppen förekommande val.
  • Presentera förslag utav lämplig kandidat inför olika förtroendeuppdrag.
  • Skriftligen motivera förslag.
  • Presentera övriga enligt stadgarna godkända nomineringar i separat handling.
  • I de fall nomineringar saknas till ett förtroendeuppdrag aktivt söka lämplig kandidat.

Valberedningen bör även ha dialog med tilltänkta nomineringar kring sammansättning av förtroendeuppdrag.